Marieke1982 » Hoofdpagina » Welkom!

Populaire artikelen

Kinderen met ADD

Een kind dat nooit kan stil zitten en hierdoor zich niet kan concentreren of zijn aandacht er bij houden. Bij een flinke groep van deze kinderen wordt de diagnose ADHD gesteld. Bij ADHD staan echter d…

Kinderen met NLD

NLD is een leerstoornis die pas op latere leeftijd wordt gesignaleerd. Het kind ervaart motorische, sociale en leerproblemen. Opvallend is dat NLD kinderen verbaal zeer sterk zijn, waardoor mensen uit…

Ontwikkelingsstoornissen bij kinderen: ADHD, PDD-NOS en NLD

Een ontwikkelingsstoornis is een psychische of neurologische aandoening bij kinderen en volwassen die een afwijking vormt in de normale ontwikkeling. Ontwikkelingsstoornissen die tijdens de kinderjare…

Wat is Autisme?

Autisme, klassiek autisme, autistische stoornis, de stoornis van Asperger, PDD-NOS, Ass, aan autisme verwante contactstoornissen, een pervasieve ontwikkelingsstoornis zijn alle ontwikkelingstoornissen…

Schoolmaatschappelijk werk

Hoe kinderen opgroeien en opgevoed worden bepaald voor een groot deel hoe deze kinderen zich als volwassenen zullen ontwikkelen en hoe zij in het leven zullen staan. Ouders lopen tegen veel problemen…

Omgaan met niet-aangeboren hersenletsel: tips en adviezen

Hoewel verschillende soorten hersenletsel allerlei verschillende stoornissen geven, zijn er veel overeenkomsten in de latere gevolgen. Deze overeenkomsten maken het mogelijk enkele adviezen te geven v…

Ontwikkelingsstoornissen bij kinderen: diagnose/behandeling

Een ontwikkelingsstoornis is een psychische of neurologische aandoening bij kinderen en volwassen die een afwijking vormt in de normale ontwikkeling. Ook komen deze stoornissen bij volwassenen voor. S…

Seksespecifieke hulpverlening; hulpverlening man en vrouw

Mannen en vrouwen beleven en presenteren klachten en problemen vaak verschillend. Ze gaan er anders mee om en zoeken op een andere manier hulp. Seksespecifieke hulpverlening heeft met zijn voorlopers…
De psychoanalyse van Freud

De psychoanalyse van Freud

Sigismund Schlomo Freud (Freiberg, Moravië, 6 mei 1856 Londen, 23 september 1939) was een zenuwarts en psychiater uit Oostenrijk-Hongarije en de grondlegger van de psychoanalyse. De psychoanalyse va…

Een auditieve beperking

Een zintuiglijke beperking is ingrijpend voor het dagelijkse functioneren: aangeboren of op latere leeftijd verworven is het bepalend voor het functioneren in de samenleving en vergt het aanpassingen…