Marieke1982 » Hoofdpagina » Welkom!
Marieke1982: Informatie van A tot Z

Nieuwe artikelen van Marieke1982

NAH (niet-aangeboren hersenletsel) bij kinderen en jongeren

NAH kan leiden tot stoornissen in allerlei aspecten van het functioneren van een kind, bijvoorbeeld in leren, bewegen en gedrag. De ernst en de aard van de stoornissen wordt mede bepaald door de plaat…

Omgaan met niet-aangeboren hersenletsel: tips en adviezen

Hoewel verschillende soorten hersenletsel allerlei verschillende stoornissen geven, zijn er veel overeenkomsten in de latere gevolgen. Deze overeenkomsten maken het mogelijk enkele adviezen te geven v…

Doofheid: gebarentalen en gebarensystemen

Gebarentaal is een puur visuele taal, een volwaardige taal met een eigen grammatica. Het maken van gebaren wordt snel begrepen, waardoor gebarentaal als een natuurlijke taal en als de moedertaal van d…

Een auditieve beperking

Een zintuiglijke beperking is ingrijpend voor het dagelijkse functioneren: aangeboren of op latere leeftijd verworven is het bepalend voor het functioneren in de samenleving en vergt het aanpassingen…

Wat is Autisme?

Autisme, klassiek autisme, autistische stoornis, de stoornis van Asperger, PDD-NOS, Ass, aan autisme verwante contactstoornissen, een pervasieve ontwikkelingsstoornis zijn alle ontwikkelingstoornissen…
Schrijf mee!