Marieke1982 » Hoofdpagina » Welkom!

Populaire artikelen

Schoolmaatschappelijk werk

Hoe kinderen opgroeien en opgevoed worden bepaald voor een groot deel hoe deze kinderen zich als volwassenen zullen ontwikkelen en hoe zij in het leven zullen staan. Ouders lopen tegen veel problemen…

Kinderen met ADD

Een kind dat nooit kan stil zitten en hierdoor zich niet kan concentreren of zijn aandacht er bij houden. Bij een flinke groep van deze kinderen wordt de diagnose ADHD gesteld. Bij ADHD staan echter d…

Ontwikkelingsstoornissen bij kinderen: diagnose/behandeling

Een ontwikkelingsstoornis is een psychische of neurologische aandoening bij kinderen en volwassen die een afwijking vormt in de normale ontwikkeling. Ook komen deze stoornissen bij volwassenen voor. S…

Ontwikkelingsstoornissen bij kinderen: ADHD, PDD-NOS en NLD

Een ontwikkelingsstoornis is een psychische of neurologische aandoening bij kinderen en volwassen die een afwijking vormt in de normale ontwikkeling. Ontwikkelingsstoornissen die tijdens de kinderjare…

Seksespecifieke hulpverlening; hulpverlening man en vrouw

Mannen en vrouwen beleven en presenteren klachten en problemen vaak verschillend. Ze gaan er anders mee om en zoeken op een andere manier hulp. Seksespecifieke hulpverlening heeft met zijn voorlopers…

Omgaan met niet-aangeboren hersenletsel: tips en adviezen

Hoewel verschillende soorten hersenletsel allerlei verschillende stoornissen geven, zijn er veel overeenkomsten in de latere gevolgen. Deze overeenkomsten maken het mogelijk enkele adviezen te geven v…

Rome en omgeving: tips voor bezienswaardigheden

Rome, een wereldstad met 3.8 miljoen inwoners. Een stad barstensvol cultuur, sinds 1870 de hoofdstad van Italie en sindsdien is het inwonersaantal hard gegroeid. Van Rome is bekend dat in deze stad ta…
Schulden en schuldhulpverlening

Schulden en schuldhulpverlening

In onze maatschappij zijn schulden normaal. Veel mensen hebben een hypotheek, een lening of staan rood. Je hoeft de tv maar aan te zetten en er worden leningen aangeboden tegen de laagst mogelijke ren…

Schoolmaatschappelijk werk in Rotterdam

De werkdruk van leerkrachten is hoog en daarnaast beschikken leerkrachten niet altijd over de benodigde deskundigheid om snel te kunnen reageren op de problemen van kinderen. De schoolmaatschappelijk…

Kindermishandeling

Mishandeling als intergenerationele problematiek. Kindermishandeling ontstaat waar ouders behandeling of ondersteuning nodig hebben. Het heeft vaak niks zoals wel eens gesteld wordt te maken met g…