Marieke1982 » Mens en Samenleving
Artikelen 1 - 10 van 11 in de rubriek Mens en Samenleving

Mens en Samenleving

Carriere: Vrouwen aan de top

Niet zeuren, de competitie aangaan, de spelregels kennen en je zelfbeeld veranderen. Als vrouw carriere willen maken is keuzes maken. Maar hoe werkt dit in de praktijk? Aardig zijn op de werkvloer, li… Carriere, 14-12-2008
De psychoanalyse van Freud

De psychoanalyse van Freud

Sigismund Schlomo Freud (Freiberg, Moravië, 6 mei 1856 Londen, 23 september 1939) was een zenuwarts en psychiater uit Oostenrijk-Hongarije en de grondlegger van de psychoanalyse. De psychoanalyse va… Psychologie, 14-03-2009

Het gezin: verandering en ontwikkeling

Gezin is de term voor alle samenwerkingsvormen die een herkenbare sociale eenheid op microniveau vormen, met al dan niet verwante personen die duurzame en affectieve banden hebben en elkaar onderling… Ouder en gezin, 22-12-2008

Kindermishandeling

Mishandeling als intergenerationele problematiek. Kindermishandeling ontstaat waar ouders behandeling of ondersteuning nodig hebben. Het heeft vaak niks zoals wel eens gesteld wordt te maken met g… Ouder en gezin, 13-12-2008

Ontwikkelingsstoornissen bij kinderen: ADHD, PDD-NOS en NLD

Een ontwikkelingsstoornis is een psychische of neurologische aandoening bij kinderen en volwassen die een afwijking vormt in de normale ontwikkeling. Ontwikkelingsstoornissen die tijdens de kinderjare… Psychologie, 14-12-2008

Ontwikkelingsstoornissen bij kinderen: diagnose/behandeling

Een ontwikkelingsstoornis is een psychische of neurologische aandoening bij kinderen en volwassen die een afwijking vormt in de normale ontwikkeling. Ook komen deze stoornissen bij volwassenen voor. S… Psychologie, 13-12-2008

Schizofrenie en behandeling

Schizofrenie kan niet worden genezen. Dat komt omdat het onbekend is wat de oorzaak is. Antipsychotica kunnen helpen om veel van de symptomen van schizofrenie te behandelen. In de acute, psychotische… Psychologie, 14-12-2008

Schoolmaatschappelijk werk

Hoe kinderen opgroeien en opgevoed worden bepaald voor een groot deel hoe deze kinderen zich als volwassenen zullen ontwikkelen en hoe zij in het leven zullen staan. Ouders lopen tegen veel problemen… Onderwijs, 22-12-2008

Schoolmaatschappelijk werk in Rotterdam

De werkdruk van leerkrachten is hoog en daarnaast beschikken leerkrachten niet altijd over de benodigde deskundigheid om snel te kunnen reageren op de problemen van kinderen. De schoolmaatschappelijk… Onderwijs, 13-12-2008

Seksespecifieke hulpverlening; hulpverlening man en vrouw

Mannen en vrouwen beleven en presenteren klachten en problemen vaak verschillend. Ze gaan er anders mee om en zoeken op een andere manier hulp. Seksespecifieke hulpverlening heeft met zijn voorlopers… Man en vrouw, 22-12-2008